คำนวณสินเชื่อ

ประเภทรถยนต์

กรณีค้นหายี่ห้อ รุ่น และปีรถ เพื่อคำนวณสินเชื่อไม่พบ
สามารถกรอกแบบฟอร์มสมัครสินเชื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับ

ราคาประเมินเบื้องต้น

0 บาท
(เลื่อนเพื่อปรับวงเงินสินเชื่อ)
ระยะเวลาผ่อนชำระ ค่างวด*
24งวด
36งวด
48งวด
60งวด
72งวด
เงินผ่อนต่อเดือน (บาท/เดือน)
* หมายเหตุ : เป็นการประเมินราคาเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่ข้อเสนอการให้สินเชื่อจากบริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด วงเงินที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์และคุณสมบัติของลูกค้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ประเภทรถยนต์

ราคาประเมินเบื้องต้น

0 บาท
(เลื่อนเพื่อปรับวงเงินสินเชื่อ)
ระยะเวลาผ่อนชำระ ค่างวด*
24งวด
36งวด
48งวด
60งวด
72งวด
เงินผ่อนต่อเดือน (บาท/เดือน)
* หมายเหตุ : เป็นการประเมินราคาเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่ข้อเสนอการให้สินเชื่อจากบริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด วงเงินที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์และคุณสมบัติของลูกค้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

แบบฟอร์มสมัครสินเชื่อ

โปรดระบุข้อมูลส่วนตัวของท่าน (*ข้อมูลจำเป็น)
Top