พิเศษ สำหรับลูกค้า สินเชื่อรถยนต์ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด รับคูปองแทนเงินสดจาก 7-ELEVEN มูลค่าสูงสุด 150 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

รับ 7-Eleven M-Coupon มูลค่าสูงสุด 150 บาท เมื่อชำระค่างวดสินเชื่อของบริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ด้วยแอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

1. สำหรับลูกค้าที่ชำระค่างวดสินเชื่อ ของบริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ด้วยแอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

2. ลูกค้าตามข้อ1. ต้องชำระค่างวดสินเชื่อ ของบริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ด้วยแอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking อย่างน้อยจำนวน 1 ครั้งในระยะส่งเสริมการขาย จึงจะได้รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 50 บาท

3. ลูกค้า 1 ท่าน จะได้รับสูงสุด 1 สิทธิ์ และจำกัด 1,500 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย เท่านั้น

4. ลูกค้าต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้บริการ สินเชื่อของบริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด และ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และแอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking จนถึงวันที่ได้รับ M-Coupon 7-Eleven มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการรับ M-Coupon 7-Eleven ทันที

5. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขข้างต้น จะต้องลงทะเบียน ผ่านทางไลน์ @cimbthai ที่เมนู ลงทะเบียนสิทธิพิเศษและคูปอง เพื่อรับ M-Coupon มูลค่า 50 บาท ที่เมนู สิทธิพิเศษจากการร่วมกิจกรรมของธนาคาร โดยจะส่ง M-Coupon ผ่านทางไลน์ให้ภายใน 30 วันทำการนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน ลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้กับการซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ หากลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนการรับ M-Coupon จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที

6. ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยและคงเงินฝากในบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 จะได้รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่าสูงสุด 100 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามรายการส่งเสริมการขายของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย https://www.cimbthai.com/th/personal/promotions/latest-promotions/open-chill-d-savings-and-chill-d-debit-card-by-cimb-thai.html ทั้งนี้ ลูกค้ามีสิทธิได้รับ 7- Eleven M-Coupon มูลค่าสูงสุด 100 บาท จำกัดท่านละ 1 สิทธิ เท่านั้น รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด/ของรางวัลอื่นใดได้ ไม่สามารถเพิ่มเติมยอดใน e-Coupon ได้ และไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

7. บัตรกำนัล 7-Eleven M-Coupon ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได

8. ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้นๆ กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สุด

9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 626 7777 เวลา 07:00-19:00 น.

เงื่อนไขการใช้ M-Coupon 7-Eleven

1. โปรดแสดง M-Coupon 7-Eleven กับพนักงานก่อนชำระเงิน

2. M-Coupon 7-Eleven สามารถใช้ได้ที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ ยกเว้น หมอชิต 2 จุด 1, บู้ทหมอชิต 2 จุด 2, หมอชิต 2 จุด 3, หมอชิต 2 จุด 4, หมอชิต 2 จุด 5, เมเจอร์รังสิต , อาคารจอดรถศุลกากร P - 2, เกาะหลีเป๊ะ , สุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาเข้า , Airport Link, อาคารจอดรถโซน 3 สุวรรณภูมิ , ท่าอากาศยานดอนเมือง , ท่าอากาศยานดอนเมือง จุด 2, Booth ท่าอากาศยานดอนเมือง ประตู 8, สนามบินนานาชาติภูเก็ตจุด 1, สนามบินนานาชาติภูเก็ตจุด 2, หลีเป๊ะ walking Street, ร้านค้าสวัสดิการการบินไทย , สนามบินนานาชาติภูเก็ต , เมเจอร์รังสิต จุด 2, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต , สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 1, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จุด 2, รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ , เจริญสุขมงคลจิต(Sky lane) , สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 ประตู 8, ท่าอากาศยานหาดใหญ่ , สนามบินอู่ตะเภา (บมจ. PTTOR) และ Phuket Airport

3. M-Coupon 7-Eleven สามารถใช้ได้กับการซื้อสินค้าผ่าน 7 Delivery

4. M-Coupon 7-Eleven ใช้ชำระสินค้าที่ร้าน 7-Eleven แทนเงินสด ได้ (ยกเว้น เหล้า , เบียร์ , บุหรี่ , ไพ่ , นมผงสูตรสำหรับเด็กแรกเกิด-1 ปี , ชาชงสมุนไพร , น้ำตาลทรายขาว 1 กก. , กลุ่มยา , เวชภัณฑ์ , เวชสำอางและเครื่องมือแพทย์ , บัตรโทรศัพท์ทุกชนิด , สลิปเติมเงิน , เติมเงินออนไลน์ทุกชนิด , บัตร A-Cash, บัตรเกมส์ Ran, สลิปเกมส์ , สลิปช่องรายการและสลิป อินเตอร์เน็ตทุกชนิด , โทรศัพท์เคลื่อนที่ , แท็บเล็ต , กล่องรับ สัญญาณทุกชนิด , สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ , สินค้า TEN TEN, TG 59 , Holen, Kokubu, Morningkiss, โมนันทิตา , สมุนไพรหอมระเหย Aroma, บริการเติมเงิน Smart Purse, แพ็กเกจทรูทุกรูปแบบ , แสตมป์ไปรษณียากร , ตั๋วเครื่องบิน , สินค้าการกุศล , พรีเมี่ยมทุกชนิด , 24-Catalog)

5. M-Coupon 7-Eleven ประเภทแทนเงินสด ใช้ชำระสินค้าที่มียอดซื้อรวมทั้งหมด เท่ากับ หรือ มากกว่ามูลค่าคูปองที่ระบุ

6. M-Coupon 7-Eleven สามารถสแกนใช้ได้ 1 ครั้งต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น

7. ระยะเวลาการใช้ส่วนลด : 1 สิงหาคม 2564 - 15 กุมภาพันธ์ 2565

          a. ชำระค่างวดสินเชื่อของบริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด ในวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2564

                    i. ระยะเวลาการใช้ส่วนลด : 1 สิงหาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

          b. ชำระค่างวดสินเชื่อของบริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด ในวันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

                    i. ระยะเวลาการใช้ส่วนลด : 1 กันยายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 


แบบฟอร์มสมัครสินเชื่อ

โปรดระบุข้อมูลส่วนตัวของท่าน (*ข้อมูลจำเป็น)