ข่าวดี รับทันที 4,000 บาท

ข่าวดี รับทันที 4,000 บาท (ไม่จำกัดจำนวน)
สำหรับลูกค้า บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด
เมื่อแนะนำเพื่อนสมัครสินเชื่อ ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ แคช หรือสินเชื่อรถมือสอง [ซื้อขายกันเอง]
เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 684 6500

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ 08.30 น. - 17.00 น.


 เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

1. แคมเปญ “เพื่อนแนะนำเพื่อน” สงวนสิทธิ์ สำหรับลูกค้าปัจจุบัน และ/หรือ ลูกค้าเก่าของบริษัทซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ เท่านั้น

2. ลูกค้าเก่า / ลูกค้าปัจจุบัน หมายถึง ผู้ใช้วงเงินสินเชื่อรถยนต์ ในบัญชีสินเชื่อบริษัท ซีไอเอ็มบีไทย ออโต้ จำกัด (มีเลขที่สัญญา)

3. ลูกค้าใหม่ หมายถึง ลูกค้าที่ไม่เคยใช้วงเงินสินเชื่อรถยนต์กับบริษัททุกประเภทมาก่อน โดยลูกค้าใหม่ต้องยื่นสมัครสินเชื่อ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 30 ธันวาคม 2564 (นับวันที่ตรวจ NCB)

4. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อในแคมเปญ “เพื่อนแนะนำเพื่อน” ประกอบด้วย

      - สินเชื่อ ซีไอเอ็มบีไทย ออโต้ แคช   หมายถึง สินเชื่อสำหรับคนมีรถยนต์ เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง (ปลอดภาระ) ต้องการเงินเพื่อใช้จ่ายส่วนตัว หรือหมุนเวียนในกิจการ

      - สินเชื่อรถซื้อขายกันเอง หมายถึง สินเชื่อสำหรับซื้อรถมือสอง แบบซื้อขายกันเอง โดยไม่ผ่านเต็นท์รถมือสอง

5. บริษัทจะจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้แนะนำ ภายใน 7 วันทำการ เมื่อผู้ถูกแนะนำได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อและโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นชื่อบริษัทตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด ก่อนทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้แนะนำ เท่านั้น

6. ลูกค้าเก่า/ปัจจุบัน ที่ผู้สนใจแคมเปญ “เพื่อนแนะนำเพื่อน” สามารถโทรสอบถามรายละเอียดผ่านทาง Call Center 02 684 6500 วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาทำการ 08.30-17.00 น. หรือติดต่อสาขาบริษัทใกล้บ้าน

7. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ระยะเวลาโครงการ

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564 

แบบฟอร์มสมัครสินเชื่อ

โปรดระบุข้อมูลส่วนตัวของท่าน (*ข้อมูลจำเป็น)