การโอนกรรมสิทธิ์ (ปิดบัญชี) และ (มัดจำเล่ม)

30 พฤษภาคม 2565 ผู้อ่าน 1250 คน

ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ ( ปิดบัญชี )

1. ลูกค้าตรวจสอบยอดปิดบัญชี ค่าโอนกรรมสิทธิ์ และขอรับชุดโอน ได้ที่ 02 684 6500 กด 2-4

2. ลูกค้าชำระเงินค่าเช่าซื้อปิดบัญชีและค่าโอนฯ ที่ ธนาคารหรือจุดรับชำระค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

    - ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย Service Code: 032 (TRX Code : 34x2/3433)

    - ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธ.ก.ส.) Service Code : BTL1

    - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 040-0-03596-7

    - ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 038-1-13345-1 (33534)

    - ธนาคารออมสิน Paycode : 3011-5809-2900

    - True Money / True Partner

    - โลตัส (เฉพาะเงินสด)

    - เพย์สเตชั่น เอไอเอส / เทเลวิช (เฉพาะเงินสด)

    - เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะเงินสด)

3. ทีมทะเบียนจะส่งชุดโอนให้ลูกค้า แล้วลูกค้าจัดเตรียมเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

    3.1. ลูกค้าเซ็นต์ชื่อในใบโอนรถ และหนังสือมอบอำนาจ

    3.2. ลูกค้าเซ็นต์ชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องบนหลักฐานประจำตัวของลูกค้า โดยเซ็นต์ให้เหมือนในสัญญาเช่าซื้อเดิม

4. ลูกค้ารอรับเล่มทะเบียนจากบริษัท ที่โอนเป็นชื่อลูกค้าแล้ว

บริษัทฯดำเนินการแล้วเสร็จ จัดส่งลงทะเบียนไปรษณีย์ ภายใน 10-15 วันทำการ


ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ ( มัดจำเล่ม )

1. ลูกค้าตรวจสอบยอดปิดบัญชี ค่ามัดจำเล่ม และขอรับชุดโอน ได้ที่ 02 684 6500 กด 2-4

2. ลูกค้าชำระเงินค่าเช่าซื้อปิดบัญชีและค่ามัดจำเล่ม ที่ธนาคารหรือจุดรับชำระค่าธรรมเนียม

3. ทีมทะเบียนจะส่งชุดโอนมัดจำเล่มให้ลูกค้า แล้วลูกค้าจัดเตรียมเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

    3.1. ลูกค้าเซ็นต์ชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องบนหลักฐานประจำตัวของลูกค้า โดยเซ็นต์ให้เหมือนในสัญญาเช่าซื้อเดิม

    3.2. การจัดส่งเล่มทะเบียน จะจัดส่งเล่มทะเบียนตามที่อยู่จัดส่งเอกสารของลูกค้าแจ้งไว้เท่านั้น

4. เจ้าหน้าที่จัดส่งเล่มทะเบียนให้ลูกค้า พร้อมชุดโอน แบบลงทะเบียนไปรษณีย์ ภายใน 3 วันทำการ

 
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์การให้บริการสินเชื่อยานยนต์บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด

[อ่านต่อ]

การโอนกรรมสิทธิ์ (ปิดบัญชี) และ (มัดจำเล่ม)

[อ่านต่อ]

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ทำการสำนักงานสาขาพิษณุโลก

[อ่านต่อ]
Top